MCM tillverkar plåtprodukter. Inom plåt arbetar vi vanligtvis med tunnplåt inom ett tjockleksspann på 0,5 mm till 30 mm.

Vi har återkommande uppdrag att tillverka prototyper för metallproduktion och gör allt från enskilda delar till kompletta produkter, inklusive montering.

Maskinparken består av laserskärning, vattenskärning, kantpressar, excenterpressar och hydraulpress. Givetvis svetsar vi även med MIG-, MAG, TIG-, punkt- och pressvetsning.

Vår målsättning är bland annat att tillverkningen i så hög grad som möjligt ska ske i företagets regi för att därmed minska beroendet av leverantörer och ge en övergripande kontroll av hela produktionskedjan. Därför satsar vi kontinuerligt på att öka bredden på de anställdas kompetens och i ständiga investeringar för att ha en modern och flexibel maskinpark..