MCM är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2015

Kvalitetspolicy
MCM ska arbeta med att alltid leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens krav och förväntningar.

Vi strävar efter att alltid göra rätt från början.
Företaget ska arbeta med att infria en hög leveranssäkerhet.
Eventuella reklamationer ska behandlas positivt.
Varje enskild produkt/tjänst skall bära sin egen kostnad och resultera i god lönsamhet som ger MCM AB förutsättningar att fortsätta vara ett av branschens ledande företag. Vår konkurrenskraft uppnås genom en anpassad produktmix svarande mot affärsidén och en hög effektivitet i tillverkningen.

Genom att dessutom ständigt aktivt arbeta med utveckling och förbättring av ledningssystemen säkerställer vi positionen som ett ledande företag inom vårt produktionssegment.